Maria Immaculada


La Immaculada Concepció és un dels dogmes de l'Església Catòlica que afirma que la Verge Maria va néixer del ventre estèril de Santa Anna i que per tant, va ser preservada per Déu del pecat original a l'hora de ser concebuda. Maria no va ser afligida pel pecat original i per això se la  considera com a "Plena de Gràcia".

La figura de Maria Immaculada ocupa un lloc fonamental en la Congregació de les Germanes i també en l'escola, tant en les celebracions que fem com en diferents imatges i icones presents al voltant de l'escola.


Grup d'alumnes davant la imatge de Maria Immaculada en el pati de l'escola.

Imatge de Maria Immaculada a l'antiga capella de l'escola.

Maria Immaculada al pavelló de "La Virgen Niña". Actualment es pot veure en el mateix lloc.

Imatge de la Casa Antiga amb el mosaic de Maria Immaculada a la façana.