El professorat

Un element clau en la nostra escola és,sense dubte, el professorat. En els primers temps, l'educació i l'ensenyament dels alumnes estava en mans de les Germanes. Aviat, però, el personal laic va entrar a formar part de la comunitat docent i des d'aleshores ha anat guanyant pes i paper.


Text escrit per una Germana que explicava la història de l'escola. En  ell es fa referència al nou professorat laic que s'estava incorporant al centre i al paper que les germanes havien jugat i jugarien en la tasca docent.

El professorat actual de la nostra escola, seguint les passes dels que els van precedir,  és un professorat implicat, participatiu, innovador, compromès, que té en compte l’actualitat de la societat i els seus canvis, i en permanent formació per poder afrontar nous repte de futur.

Uns educadors i educadores, que tots i els canvis i el pas del temps, mantenen uns elements comuns com són l'acompanyament en el creixement humà i acadèmic dels alumnes i un compromís social especialment amb els més desfavorits.

A continuació, teniu un seguit de fotografies on podeu veure l'evolució del professorat en els darrers 25 anys de la vida de la nostra escola.

 Fotografia del professorat al curs 1992/1993
                                       
                                    Fotografia del professorat durant el curs 2008/2009

Una de les fotos més actuals del professorat