Espais: patis i jardins

Si alguna cosa caracteritza els espais de la nostra escola és la gran extensió de patis oberts i zones verdes.

Al llarg de la història de l'escola molts són els espais que s'han modificat però els patis han estat un dels llocs claus de dinamització de la vida escolar.

Pati dels petits davant la Casa.

Raconet del pati dels petits.

L'hora del pati davant la Casa.

L'hora del pati davant la Casa.

L'hora del pati davant la Casa. A l'esquerra es pot apreciar la bassa d'aigua que presidia el pati de l'escola fins l'any 1966 quan la mina d'aigua que l'abastia va quedar tallada. El seu lloc  es va destinar a ampliar l'espai per a pati.

Noies preparades per jugar a la pilota.


Pati davant l'actual entrada a Primària.

Passadís al costat del Pavelló de "La Virgen Niña"

Germanes en el jardí de l'escola.

Pati al costat del conegut pati de colors.

Pati de colors.

Espai entre els pavellons de "La Virgen Niña" i de "Santa Inés". Actualment ocupat pel teatre.

Espai entre els pavellons de "La Virgen Niña" i de "Santa Inés". Actualment ocupat pel teatre.

Espai entre els pavellons de "La Virgen Niña" i de "Santa Inés". Actualment ocupat pel teatre.

Font del pati de sorra.

Nen bevent d'una font del pati de sorra.

El pati de sorra.

El pati de sorra.

El pati de sorra.

El pati de sorra.

El pati de sorra.

El pati de sorra.

L'escola el dia de la gran nevada de l'any 1962.