Espais: la Gruta


Si un element de l'escola està present de manera silenciosa en la vida escolar, aquest és la Gruta.

La Gruta, que ja estava present en el moment en què les Germanes van arribar-hi a la finca on ara hi és l'escola,ha estat sempre en el mateix lloc i,tot i que ha patit alguna modificació amb el pas del temps, és un dels elements referents del pati de l'escola.

Aquestes fotografies mostren la gruta, on hi ha la verge Maria. Al llarg dels anys s'hi han anat celebrant diverses cerimònies davant d'ella i ella ha vist passar generacions i generacions d'alumnes que, en un moment o altre, s'hi han assegut al davant..


Un grup de noies a prop de la Gruta. A la fotografia es pot apreciar una construcció, avui desapareguda, que l'envoltava. 

La Mare Montserrat davant la Gruta


Alumnes davant la Gruta


La Germana Núria Bayó, davant la Gruta, llegint un discurs en la commemoració
 del 50è aniversari de la fundació de l'escola.

Fotografia pertanyent a la vetlla que se celebrà en la commemoració del 50è aniversari de l'escola.