Els alumnes: l'uniforme escolar


Els uniformes  han estat presents des del primer moment a l'escola com, d'altra banda, era habitual en aquells temps.
Amb el pas del temps els uniformes van anar evolucionant i adaptant-se als diferents moments socials, fins avui dia que els i les  alumnes ja no porten uniforme de diari, només una bata escolar (a Infantil i Primària) i l'equipació adequada per fer la matèria d'Educació física. 

A continuació podeu observar alguns dels uniformes que es portaven en els primers temps.

Alumna de l'escola amb l'uniforme d'hivern.

Alumna de l'escola amb l'uniforme d'estiu.

Alumna (dels petits de l'escola) en la foto de l'anuari escolar.

Alumna (de les grans) en la foto de l'anuari escolar.

Alumnes amb la bata

Grup d'alumnes petites amb l'uniforme d'hivern. 

Grup d'alumnes grans amb l'uniforme. 

I aquí, podeu observar els uniformes que es portaven poc abans de deixar d'utilitzar-los.

Acte on podem apreciar els uniforme de les nenes conegut com el "pichi".

Uniforme dels nens.

Classe escolar amb l'uniforme d'estiu.

Classe escolar amb l'uniforme d'hivern.